• Persoonlijke afhandeling
  • Oplossingsgerichte werkwijze
  • Veilig online betalen
  • NVI gecertificeerd incassobureau

Samen naar een oplossing 

Er zijn heel veel doodgewone, menselijke oorzaken voor het ontstaan van een betalingsachterstand. Daarom zoeken wij graag samen met u naar een passende oplossing. Een oplossing die voor alle partijen het beste is.

Heeft u een aanmaning van ons ontvangen voor een (resterende) betalingsverplichting en kunt u het bedrag niet ineens betalen of ziet u misschien redenen waarom u niet wilt betalen? Dan is het goed om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. We zoeken graag samen met u naar de beste oplossing.

Hier onder vindt u antwoord op de meeste gestelde vragen.

Stichting derdengelden Credifixx 
IBAN NL79 INGB 06614440 23 / BIC INGBNL2A