• In elke fase van het traject: no cure, no pay
 • De hoogste scoringsrate van de regio
 • Geen dossier- of abonnementskosten
 • Na incassering direct uw geld

Klachtafhandeling

Wij hechten  veel waarde aan het snel en correct afhandelen van mogelijke klachten over onze dienstverlening. Wij zien uw op- of aanmerkingen als een kans om onszelf te verbeteren. Indien u klacht heeft over onze dienstverlening verzoeken u om deze klacht schriftelijk aan ons kenbaar te maken. Dit kan op de volgende wijze: 

Per post: naar Credifixx Incasso t.a.v. de heer M. Stout, Postbus 388, 2300 AJ Leiden.

De klacht (let op: dit betreft alleen klachten over onze dienstverlening, bent u het met een bepaalde vordering niet eens dan kunt u dit bespreken met de behandelaar van het dossier) wordt behandeld door een interne en onafhankelijk afdeling. Deze afdeling beoordeelt of een klacht gegrond dan wel ongegrond is.

Als u, na beantwoording van de klacht nog ontevreden bent over de afhandeling, dan kunt u zich wenden tot het Klachten instituut KIGID (Klachten Instituut voor Gecertificeerde Incasso Diensten). Het KIGID ziet toe op geschillen die zijn ontstaan en betrekking hebben op de werkwijze van een gecertificeerd lid van de NVI (Nederlandse Vereniging van Incasso-Ondernemingen). Deze klachtenprocedure ziet nadrukkelijk niet toe op geschillen die betrekking hebben op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever van het NVI lid en de debiteur.

Bel me terug

Waarom Credifixx?

 • Scherpste incassotarief: 100% No cure No pay, geen dossier- of abonnementskosten en ook geen kosten bij volledige incasso
 • Hoogste rendement: incasso door ervaren incassospecialisten
 • Zekerheid: NVI gecertificeerd en het incassokeurmerk
 • Garantie: geld veilig op onze Stichting Derdengelden
 • Gemak: 24/7 online inzage in uw dossiers
 • Maatwerk: uw eisen en wensen zijn maatgevend
 • Na incassering binnen 24 uur uw geld
 • Eén vast aanspreekpunt, u heeft uw eigen incassospecialist