• In elke fase van het traject: no cure, no pay
  • De hoogste scoringsrate van de regio
  • Geen dossier- of abonnementskosten
  • Na incassering direct uw geld

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Credifixx Incassoservices B.V. met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan en wenst daarvoor geen aansprakelijkheid te accepteren.

Credifixx Incassoservices B.V. verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Credifixx Incassoservices B.V. worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Credifixx Incassoservices B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor problemen met betrekking tot het functioneren van deze website.

Hoewel Credifixx Incassoservices B.V. alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is zij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Credifixx Incassoservices B.V. worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen.

Hoewel Credifixx Incassoservices B.V. uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor het verkrijgen van informatie. Het is niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Credifixx Incassoservices B.V.