• Persoonlijke afhandeling
  • Oplossingsgerichte werkwijze
  • Veilig online betalen
  • NVI gecertificeerd incassobureau

Veelgestelde vragen


Neemt u in dit geval zo snel mogelijk contact op met het kantoor van de gerechtsdeurwaarder die de dagvaarding heeft uitgereikt. Doorgaans krijgt u te horen dat u, indien u het met de eis eens bent, vóór de dag waarop de zitting plaatsvindt het gehele bedrag nog kunt voldoen zodat procedure voor de rechter niet door hoeft te gaan.

Wanneer u het met de vordering eens bent en volledige betaling voor de zitting wel wenst, maar niet mogelijk is, dan zal moeten worden bekeken of een regeling kan worden getroffen. Neemt u ook dan zo snel mogelijk contact op.

 In het geval dat u niet eens bent met datgene dat gevorderd wordt, dan kunt u verweer voeren op de wijze zoals in de dagvaarding staat omschreven.

U heeft een aanmaning ontvangen van Credifixx Incasso omdat u een betaalachterstand heeft bij een van onze opdrachtgevers. Onze opdrachtgever heeft u herhaaldelijk verzocht tot betaling over te gaan echter zonder resultaat. Onze opdrachtgever heeft ons ingeschakeld om er voor te zorgen dat u uw rekening alsnog betaalt.

In de brief of e-mail die u van ons heeft ontvangen staat aangegeven hoe wij willen dat u de betalingsachterstand betaalt. Betaling in één keer heeft onze voorkeur en bespaart u extra rentekosten, maar betalen in termijnen is in sommige gevallen ook mogelijk. Op het briefpapier vindt u ook ons rekeningnummer. Om een betalingsregeling te treffen kunt u contact opnemen met de behandelaar van uw dossier. 

Credifixx Incasso werkt voor uiteenlopende opdrachtgevers. In de brief of e-mail die u van ons heeft ontvangen wordt altijd vermeld wie onze opdrachtgever is.

De gerechtsdeurwaarder mag geen rechtsmaatregelen aankondigen die hij juridisch of wettelijk gezien niet kan nemen om zo oneigenlijke druk uit te oefenen. De gerechtsdeurwaarder mag wel aangeven dat bepaalde rechtsmaatregelen mogelijk zijn en dat deze genomen kunnen worden.

Onze opdrachtgever heeft ons opdracht gegeven een openstaand bedrag bij u te incasseren. De afspraak met onze opdrachtgever (het bedrijf of de persoon waar u een openstaande schuld heeft) is dat de betaling aan Credifixx Incasso verricht moet worden.

Soms is het mogelijk de openstaande vordering in termijnen te betalen. De behandelaar van uw dossier kan u helpen om een passende betalingsafspraak te maken. De contactgegevens van de behandelaar van uw dossier vindt u op de door ons verzonden brief of e-mail. 

We werken graag samen met u aan een oplossing. Neemt u a.u.b. direct telefonisch contact met ons op. De behandelaar van uw dossier zal samen met u op zoek gaan naar een goede oplossing.  

Betalen kan online via iDEAL, PayPal, Bancontact/ Mr Cash, KBC/ CBC, Belfius Direct, contant op ons kantoor of per bankoverschrijving:

ING Nederland: NL79INGB0661444023 ten name van Stichting derdengelden Credifixx
ING Belgie: BE 11 3101 8952 4548 ten name van Stichting derdengelden Credifixx

Vermeld bij uw betaling altijd het correcte dossiernummer.

Als u de openstaande schuld niet betaalt kunnen wij in opdracht van onze opdrachtgever (het bedrijf of de persoon waar u een openstaande schuld heeft) een gerechtelijke procedure starten. Dit brengt hoge extra kosten met zich mee. U kunt dit voorkomen door op tijd te betalen of contact met ons op te nemen voor het maken van een betalingsafspraak.

Als u het niet eens bent met het te betalen bedrag, dan kunt u dit schriftelijk aan ons kenbaar maken. Wij verzoeken u uw bezwaar duidelijk te onderbouwen en eventueel te voorzien van bewijsstukken waaruit blijkt dat de hoogte van het te betalen bedrag onjuist is. Vermeld in ieder geval altijd het dossiernummer, zodat wij uw bezwaarschrift correct kunnen verwerken.

Particulier:

Per 1 juli 2012 is de vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten vastgelegd in de wet. Deze wet normeert de incassokosten van vorderingen waarbij de incassokosten worden vastgesteld aan de hand van een percentage van de hoofdsom. Naarmate de hoofdsom hoger wordt, wordt het percentage incassokosten trapsgewijs lager. De wet voorziet tevens in een minimum- en maximumbedrag dat aan incassokosten berekend mag worden. Meer informatie over deze wet kunt u vinden op de website van de overheid.

De wet incassokosten is uitsluitend van toepassing op vorderingen waarbij verzuim is ingetreden op of na 1 juli 2012 en voor schulden van consumenten.

In artikel 2 van de Wet Incassokosten staat hoe de hoogte van de incassokosten wordt berekend:

  • 15% van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering
  • 10% van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering
  • 5% van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering
  • 1% van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering
  • 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.755,00

De incassokosten bedragen minimaal € 40,00 en maximaal € 6.775,00.

Op onze website kunt u met onze calculator eenvoudig de hoogte van de incassokosten berekenen.


Zakelijk:

Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten van bedrijven onderling zijn de algemene voorwaarden van de schuldeiser bepalend voor de hoogte van de incassokosten. Veelal wordt een percentage van 15% met een minimum van € 75,00 gehanteerd.

Indien er in de algemene voorwaarden niets is vastgelegd omtrent de hoogte van de incassokosten worden de incassokosten conform de Incassowet berekend.