• In elke fase van het traject: no cure, no pay
  • De hoogste scoringsrate van de regio
  • Geen dossier- of abonnementskosten
  • Na incassering direct uw geld

Welke kosten moet ik betalen?

Opbouw incassokosten

Het bedrag dat op onze brief of in ons e-mailbericht vermeld staat is het bedrag dat u ons moet betalen. Dit bedrag is opgebouwd uit drie delen:

De oorspronkelijke schuld (hoofdsom), de wettelijke rente en de buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten hangt af van het feit of de schuld betrekking heeft op een particulier of op een bedrijf.

Particulier:

Per 1 juli 2012 is de vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten vastgelegd in de wet. Deze wet normeert de incassokosten van vorderingen waarbij de incassokosten worden vastgesteld aan de hand van een percentage van de hoofdsom. Naarmate de hoofdsom hoger wordt, wordt het percentage incassokosten trapsgewijs lager. De wet voorziet tevens in een minimum- en maximumbedrag dat aan incassokosten berekend mag worden. Meer informatie over deze wet kunt u vinden op de website van de overheid.

De wet incassokosten is uitsluitend van toepassing op vorderingen waarbij verzuim is ingetreden op of na 1 juli 2012 en voor schulden van consumenten.

In artikel 2 van de Wet Incassokosten staat hoe de hoogte van de incassokosten wordt berekend:

  • 15% van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering
  • 10% van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering
  • 5% van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering
  • 1% van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering
  • 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.755,00
De incassokosten bedragen minimaal € 40,00 en maximaal € 6.775,00.

Op onze website kunt u met onze calculator eenvoudig de hoogte van de incassokosten berekenen.


Zakelijk:

Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten van bedrijven onderling zijn de algemene voorwaarden van de schuldeiser bepalend voor de hoogte van de incassokosten. Veelal wordt een percentage van 15% met een minimum van € 75,00 gehanteerd.

Indien er in de algemene voorwaarden niets is vastgelegd omtrent de hoogte van de incassokosten worden de incassokosten conform de Incassowet berekend.