• In elke fase van het traject: no cure, no pay
  • De hoogste scoringsrate van de regio
  • Geen dossier- of abonnementskosten
  • Na incassering direct uw geld

Bezwaar maken

Ik ben het niet eens met de vordering

Als u het niet eens bent met het te betalen bedrag dan kunt u bezwaar maken. U moet dit schriftelijk of via e-mail aan ons kenbaar maken. Wij verzoeken u uw bezwaar duidelijk te onderbouwen met argumenten en te voorzien van bewijsstukken waaruit blijkt dat de vordering onjuist is. Vermeld in ieder geval altijd het dossiernummer zodat wij uw bezwaar correct kunnen verwerken.

Na ontvangst van uw bezwaar zullen wij onze opdrachtgever op de hoogte stellen van uw bezwaar. Na overleg met onze opdrachtgever zal de behandelaar van uw dossier contact met u opnemen om de zaak verder met u te bespreken.