• In elke fase van het traject: no cure, no pay
 • De hoogste scoringsrate van de regio
 • Geen dossier- of abonnementskosten
 • Na incassering direct uw geld

De "14 dagenbrief"

Een uitleg van onze incassospecialist Michael over de 14 dagenbrief

Per 1 juli 2012 is de Wet Normering buitengerechtelijke Incassokosten (WIK) en het bijbehorende Besluit incassokosten (BIK) in werking getreden. Vanaf deze datum worden de buitengerechtelijke incassokosten volgens een staffel berekend en zijn aan een maximum gebonden.

Incassokosten zijn kosten die de je als schuldeiser moet maken om een openstaande vordering geïncasseerd te krijgen. Deze incassokosten komen, mits je juist hebt aangemaand, voor rekening van de (schuldenaar) debiteur. De WIK beschermt schuldenaren tegen onredelijk hoge kosten.

De hoogte van de incassokosten is afhankelijk van de hoogte van je vordering en wordt berekent aan de hand van een procentuele staffel. Hoe hoger je vordering is hoe lager het percentage wordt. Het minimum bedrag wat je aan buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht mag worden bedraagt € 40,00.

In het tooltje links op deze pagina kun je eenvoudig de hoogte van de incassokosten uitrekenen. 

Om een voorbeeld van een 14 dagenbrief te downloaden in Word formaat klik je hier. Wil je liever dat wij hem voor je voor versturen neem dan contact met mij op.

Wanneer moet je de incassokosten conform de WIK berekenen en een 14 dagenbrief sturen?

Omdat de Wet Normering buitengerechtelijke Incassokosten pas sinds 1 juli 2012 van kracht is geworden is deze wet alleen van toepassing op een debiteur die op of ná 1 juli 2012 in verzuim is geraakt. Daarnaast is het van belang of je debiteur een consument of een bedrijf is. Is je debiteur consument dan pas je de WIK altijd toe. Is je debiteur een bedrijf dan pas je de WIK alleen toe als er tussen jou en je debiteur geen afspraken zijn gemaakt over de gevolgen van non-betaling. Dit wordt veelal in de algemene voorwaarden geregeld. Het versturen van een laatste aanmaning is niet verplicht indien de schuldenaar een bedrijf betreft.

Laatste aanmaning verplicht bij consumenten

Alvorens je dus aanspraak wil kunnen maken op de incassokosten moet je jouw debiteur die handelt als consument een laatste aanmaning versturen waarin een termijn van 14 dagen (ingaand 1 dag na ontvangst van de aanmaning) wordt gesteld en waarin wordt medegedeeld wat de gevolgen van het niet betalen zijn. Onderstaand tref je een voorbeeld van een tekst die voldoet aan deze eis:

“Wij stellen u voor de laatste maal in de gelegenheid het openstaande bedrag zonder extra kosten over te maken. Uw betaling zien wij graag binnen 14 dagen van u tegemoet. De termijn van 14 dagen vangt aan 1 dag na ontvangst van dit schrijven. Indien wij uw betaling niet, niet tijdig of niet volledig ontvangen zal de vordering conform de Wet Normering buitengerechtelijke incassokosten worden verhoogd met de wettelijke rente alsmede een bedrag van € -- aan buitengerechtelijke incassokosten.”

Vrijblijvend sparren met een van onze incassospecialisten? Bel 071 - 55 555 55.

Bel me terug

Waarom Credifixx?

 • Scherpste incassotarief: 100% No cure No pay, geen dossier- of abonnementskosten en ook geen kosten bij volledige incasso
 • Hoogste rendement: incasso door ervaren incassospecialisten
 • Zekerheid: NVI gecertificeerd en het incassokeurmerk
 • Garantie: geld veilig op onze Stichting Derdengelden
 • Gemak: 24/7 online inzage in uw dossiers
 • Maatwerk: uw eisen en wensen zijn maatgevend
 • Na incassering binnen 24 uur uw geld
 • Eén vast aanspreekpunt, u heeft uw eigen incassospecialist