• Directe aanpak
 • Snelle doorlooptijd
 • Ervaren huurincasso specialisten
 • Structureel beter betaalgedrag van uw huurders

Huurincasso

Op tijd de huur ontvangen

Onze afdeling huurincasso heeft ruime ervaring op het gebied van huurrecht. Door deze ruime ervaring kunnen wij verhuurders en woningcorporaties optimaal ondersteunen op het gebied van huur-incasso. Uiteraard krijgt u een eigen huur-incassospecialist die u van A tot Z ondersteunt in zowel het minnelijke als gerechtelijke traject.

Ook het gerechtelijke traject verzorgen wij gratis voor u. Onze kosten verhalen wij op uw huurder. Uw gerechtelijk incassospecialist staat u gedurende het hele proces bij en adviseert uw incassospecialist u over:

 • De mogelijkheden: minnelijke oplossing, gerechtelijke oplossing, ontbinding, ontruiming
 • Opstellen exploten: opstellen dagvaarding voor ontbinding en ontruiming
 • Begeleiden: begeleiden van (vrijwillige) ontruiming

Snelle en doeltreffende maatregelen

In het minnelijke traject heeft uw incassospecialist intensief contact met uw debiteur. Hij/ zij komt altijd direct in actie en stelt de huurder direct ingebreke. Bij het uitblijven van een reactie van de huurder wordt door middel van de inzet van uiteenlopende communicatiekanalen zoals post, e-mail, sms, telefonie en socialmedia de huurachterstand bij uw debiteur onder de aandacht gebracht en zal uw incassospecialist aandringen op directe betaling. Indien noodzakelijk wordt in overleg met u en met uw huurder een afbetalingsplan opgesteld waarbij tijdige betaling van de lopende huurpenningen de basis vormen. Door deze adequate aanpak wordt de doorlooptijd beperkt.

Ontbinding huurovereenkomst

In sommige gevallen is het inlopen van de huurachterstand door de huurder geen haalbare optie. Ontbinding van het huurcontract en ontruiming van het gehuurde is dan vaak de enige optie. Uw incassospecialist zal alles in het werk stellen om uw huurder het gehuurde object vrijwillig te laten verlaten. In de gevallen waarin dit niet nodig is kunt u rekenen op de kennis en ervaring van uw eigen huur-incassospecialist.

De voordelen op een rij:

 • U beschikt over een eigen huurincasso-specialist
 • Huurincasso op basis No cure No pay
 • Verbetering van het betalingsmoraal van uw huurders
 • Deskundig advies
 • Geen onverwachte kosten
Bel me terug

Waarom Credifixx?

 • Snel duidelijkheid over uw vordering
 • Pro- actieve houding
 • Ontbinding en ontruiming onder 1 dak
 • Gratis advies
 • Garantie: geld veilig op onze Stichting Derdengelden
 • Eén vast aanspreekpunt, u heeft uw eigen huurincasso specialist
 • Gemak: 24/7 online inzage in uw dossiers
 • Maatwerk: uw eisen en wensen zijn maatgevend
 • Na incassering binnen 24 uur uw geld