• In elke fase van het traject: no cure, no pay
  • 24/7 online inzage in uw gegevens
  • Geen dossier- of abonnementskosten
  • Na incassering direct uw geld

Incassokosten berekenen

Wilt u weten hoeveel incassokosten u in rekening mag brengen? Via onderstaande rekentool kunt u eenvoudig de hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten berekenen.

Indien u niet btw-plichtig bent mag u 21% btw berekenen over de incassokosten. U kunt dit aangeven met het vinkje. In de aanmaning noemt u het bedrag exclusief btw, inclusief btw en de hoogte van de btw.

Bel me terug

De schuldeiser is BTW plichtig

,   Bereken

Wet Normering buitengerechtelijke incassokosten (WIK)

Per 1 juli 2012 is de Wet Normering buitengerechtelijke Incassokosten (WIK) en het bijbehorende Besluit incassokosten (BIK) in werking getreden. Vanaf deze datum worden de buitengerechtelijke incassokosten volgens een staffel berekend en zijn aan een maximum gebonden.

Incassokosten zijn kosten die de schuldeiser moet maken om een openstaande vordering geïncasseerd te krijgen. Deze incassokosten komen, mits u juist heeft aangemaand, voor rekening van de (schuldenaar) debiteur. De WIK beschermt schuldenaren tegen onredelijk hoge kosten.

De hoogte van de incassokosten is afhankelijk van de hoogte van uw vordering en wordt berekent aan de hand van een procentuele staffel. Hoe hoger uw vordering hoe lager het percentage wordt. Het minimum bedrag wat aan buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht mag worden bedraagt € 40,00.

Wanneer moet u WIK berekenen?

Omdat de Wet Normering buitengerechtelijke Incassokosten pas sinds 1 juli 2012 van kracht is geworden is deze wet alleen van toepassing op een debiteur die op of ná 1 juli 2012 in verzuim is geraakt. Daarnaast is het van belang of uw debiteur een consument of een bedrijf is. Is uw debiteur consument dan past u de WIK altijd toe. Is uw debiteur een bedrijf dan past u de WIK alleen toe als er tussen u en uw debiteur geen afspraken zijn gemaakt over de gevolgen van non-betaling. Dit wordt veelal in de algemene voorwaarden geregeld. Het versturen van een laatste aanmaning is niet verplicht indien de schuldenaar een bedrijf betreft. 

Laatste aanmaning verplicht bij consumenten

Alvorens de vordering te kunnen overdragen aan ons kantoor dient u uw debiteur die handelt als consument een laatste aanmaning te versturen waarin een termijn van 14 dagen (ingaand 1 dag na ontvangst van de aanmaning) wordt gesteld en waarin wordt medegedeeld wat de gevolgen van het niet betalen zijn. Onderstaand treft u een voorbeeld van een tekst die voldoet aan deze eis:

“Wij stellen u voor de laatste maal in de gelegenheid het openstaande bedrag zonder extra kosten over te maken. Uw betaling zien wij graag binnen 14 dagen van u tegemoet. De termijn van 14 dagen vangt aan 1 dag na ontvangst van dit schrijven. Indien wij uw betaling niet, niet tijdig of niet volledig ontvangen zal de vordering conform de Wet Normering buitengerechtelijke incassokosten worden verhoogd met de wettelijke rente alsmede een bedrag van € -- aan buitengerechtelijke incassokosten.”

Waarom Credifixx?

  • Geen dossier- of abonnementskosten en ook geen kosten bij volledige incasso
  • Incasso door ervaren incassospecialisten
  • NVI gecertificeerd met incassokeurmerk
  • Geld veilig op Stichting Derdengelden
  • Altijd inzage in uw dossiers
  • Na incassering binnen 24 uur
  • Eén vast aanspreekpunt