• In elke fase van het traject: no cure, no pay
 • De hoogste scoringsrate van de regio
 • Geen dossier- of abonnementskosten
 • Na incassering direct uw geld

Incassokosten, hoe zit het ook alweer?

Een uitleg van onze incassospecialist Cindy over de incassokosten

Voor het berekenen van de incassokosten is er sinds juli 2012 door de wetgever het e.e.a. bepaald in de Wet Incassokosten alsmede in het Besluit Incassokosten. De wetgever heeft een duidelijk scheiding gemaakt in de incassokosten die gelden voor consumenten en bedrijven.

Consumenten: voor schulden van consumenten heeft de wetgever bepaald dat de incassokosten gestaffeld, geminimaliseerd en gemaximaliseerd zijn:

tot € 2.500,00 bedragen de incassokosten 15% over de hoofdsom met een minimum van € 40,00
over de volgende € 2.500,00 10%
over de volgende € 5.000,00 5%
over de volgende € 190.000,00 1%
over het meerdere 0,5% met een maximum van € 6.775,00

Om de incassokosten van een bepaalde schuld te berekenen staat er op onze website een handige rekentool: https://www.credifixx.nl/Zakelijk/Bereken-incasso-kosten

Zakelijke klanten: voor schulden van bedrijven heeft de wetgever bepaald dat bedrijven onderling afspraken mogen maken over de hoogte van de incassokosten. Dit wordt veelal in de algemene voorwaarden geregeld. Indien er tussen partijen niets is afgesproken over de hoogte van de incassokosten dient de bovenstaande staffel aangehouden te worden.

Laatste aanmaning verplicht bij consumenten

Alvorens je dus aanspraak wil kunnen maken op de incassokosten moet je jouw debiteur die handelt als consument een laatste aanmaning versturen waarin een termijn van 14 dagen (ingaand 1 dag na ontvangst van de aanmaning) wordt gesteld en waarin wordt medegedeeld wat de gevolgen van het niet betalen zijn. Onderstaand tref je een voorbeeld van een tekst die voldoet aan deze eis:

“Wij stellen u voor de laatste maal in de gelegenheid het openstaande bedrag zonder extra kosten over te maken. Uw betaling zien wij graag binnen 14 dagen van u tegemoet. De termijn van 14 dagen vangt aan 1 dag na ontvangst van dit schrijven. Indien wij uw betaling niet, niet tijdig of niet volledig ontvangen zal de vordering conform de Wet Normering buitengerechtelijke incassokosten worden verhoogd met de wettelijke rente alsmede een bedrag van € -- aan buitengerechtelijke incassokosten.” 

Vrijblijvend sparren met een van onze incassospecialisten? Bel 071 - 55 555 55. 

Bel me terug

Waarom Credifixx?

 • Scherpste incassotarief: 100% No cure No pay, geen dossier- of abonnementskosten en ook geen kosten bij volledige incasso
 • Hoogste rendement: incasso door ervaren incassospecialisten
 • Zekerheid: NVI gecertificeerd en het incassokeurmerk
 • Garantie: geld veilig op onze Stichting Derdengelden
 • Gemak: 24/7 online inzage in uw dossiers
 • Maatwerk: uw eisen en wensen zijn maatgevend
 • Na incassering binnen 24 uur uw geld
 • Eén vast aanspreekpunt, u heeft uw eigen incassospecialist