• In elke fase van het traject: no cure, no pay
  • De hoogste scoringsrate van de regio
  • Geen dossier- of abonnementskosten
  • Na incassering direct uw geld

Dagvaarding

Wat moet ik doen als ik een dagvaarding heb ontvangen?

U heeft een dagvaarding van ons ontvangen omdat ondanks meerdere aanmaningen niet heeft betaald. Onze opdrachtgever heeft daarom besloten u voor de rechter te dagen. Wij voeren dit besluit uit en willen de rechter vragen om u te veroordelen tot het betalen van de schuld inclusief alle kosten en nog te maken kosten. Als de rechter u veroordeelt kan er beslag worden gelegd op bijvoorbeeld uw salaris of uitkering, bankrekening, auto of inboedel.

Wat kunt u doen?

Als u het met de vordering niet eens bent kunt u bij de rechter aangegeven dat u het niet eens bent met de vordering. Voor meer informatie over het voeren van verweer adviseren wij u contact op te nemen met uw rechtsbijstandsverzekering of een rechtswinkel in uw woonplaats.

Als u al betaald heeft kunt u proberen de zitting te voorkomen. Neem in dit geval direct contact op met onze afdeling gerechtelijke incasso op 071 - 55 555 55.

Als u geen verweer voert en nog geen betaling heeft gedaan adviseren wij u de vordering te betalen. Hiermee voorkomt u extra kosten. De gehele vordering moet uiterlijk 2 werkdagen voor de zitting door ons zijn ontvangen. Neem in ieder geval contact op met onze afdeling gerechtelijke incasso. Betaling in termijnen is in sommige gevallen nog mogelijk.  

Voor meer informatie over de aangekondigde juridische procedure verwijzen wij u naar de website van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders: www.kbvg.nl. Hier vindt u alle informatie over hoe te handelen en wat de gevolgen zijn van een juridische procedure. Mocht u nog vragen hebben over de naderende procedure dan adviseren wij u zich te wenden tot uw rechtsbijstandsverzekering of een Rechtswinkel in uw woonplaats.